2014 оны 09 сарын 30, Мягмар гараг   English
Мэдээ
1. Мэргэшүүлэх дипломын сургалтын 2014-2015 оны хичээлийн жилийн 'намар”-ын элсэлтийн зар
Төрийн удирдлага, Бизнесийн удирдлага, Нийгмийн удирдлага
2. Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн магистрын зэрэг олгох сургалтын элсэлтийн зар
Удирдлагын Академи, Япон улсын Токио сангийн залуу удирдагчдыг бэлтгэх (SYLFF) тэтгэлэгт хөтөлбөрийн магистрын зэрэг олгох сургалтад элсэхийг урьж байна.
Академийн тухай
◊  Танилцуулга
◊  Түүхэн замнал
Сургууль
◊  Төрийн алба, удирдлагын сургууль
◊  Удирдахуйн ухааны сургууль
◊  Захиргааны сургууль
Багш
◊  Багш програмд хандах
◊  Байгууллагын зургийн цомог
◊  Эрдэм шинжилгээ ,бүтээл
Сонсогч
◊  Сонсогчийн програмд хандах
◊  Манай төгсөгчид
◊  Элсэлтийн тухай
Эрхэм зорилго

НИЙТИЙН ИТГЭЛ ХҮЛЭЭЖ, МАНЛАЙЛАН УДИРДАХ МЭДЛЭГ ЧАДВАРТАЙ УДИРДАХ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ