2016 оны 07 сарын 23, Бямба гараг   English
Мэдээ
1.  УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ БЯМБА ГАРАГИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА
УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ БЯМБА ГАРАГИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА
2. МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ГАРАГИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН
Төрийн захиргааны менежмент, Бизнесийн удирдлага
3. УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ДОКТОРЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА
Нийтийн удирдлага
Академийн тухай
◊  Танилцуулга
◊  Түүхэн замнал
Сургууль
◊  Төрийн алба, удирдлагын сургууль
◊  Удирдахуйн ухааны сургууль
◊  Захиргааны сургууль
Багш
◊  Багш програмд хандах
◊  Байгууллагын зургийн цомог
◊  Эрдэм шинжилгээ ,бүтээл
Сонсогч
◊  Сонсогчийн програмд хандах
◊  Манай төгсөгчид
◊  Элсэлтийн тухай
Эрхэм зорилго

НИЙТИЙН ИТГЭЛ ХҮЛЭЭЖ, МАНЛАЙЛАН УДИРДАХ МЭДЛЭГ ЧАДВАРТАЙ УДИРДАХ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ