2015 оны 10 сарын 08, Пүрэв гараг   English
Мэдээ
1.  Магистрын зэрэг олгох сургалтад элсэхийг урьж байна
Удирдлагын академи, Япон улсын токио сангийн залуу удирдагчдыг бэлтгэх (sylff) тэтгэлэгт хөтөлбөрийн магистрын зэрэг олгох сургалтад элсэхийг урьж байна
2. Удирдлагын академид мэргэшүүлэх дипломын сургалтад элсэлт авна
Төрийн захиргааны менежмент, Бизнесийн удирдлага
3.  Хичээлийн хуваарь
Менежер
Академийн тухай
◊  Танилцуулга
◊  Түүхэн замнал
Сургууль
◊  Төрийн алба, удирдлагын сургууль
◊  Удирдахуйн ухааны сургууль
◊  Захиргааны сургууль
Багш
◊  Багш програмд хандах
◊  Байгууллагын зургийн цомог
◊  Эрдэм шинжилгээ ,бүтээл
Сонсогч
◊  Сонсогчийн програмд хандах
◊  Манай төгсөгчид
◊  Элсэлтийн тухай
Эрхэм зорилго

НИЙТИЙН ИТГЭЛ ХҮЛЭЭЖ, МАНЛАЙЛАН УДИРДАХ МЭДЛЭГ ЧАДВАРТАЙ УДИРДАХ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ